Z histórie

Pôvodná Česko-Slovenská sekcia IBBY bola ustanovená začiatkom 50. rokov pri zriadení dvoch štátnych vydavateľstiev, ktoré boli zamerané na detskú literatúru. Jedným bol Albatros so sídlom v Prahe a druhým slovenské vydavateľstvo Mladé letá so sídlom v Bratislave. Obidve vydavateľstvá mali významný podiel na pestovaní literatúry pre deti v rámci svojej národnej pôsobnosti. 

V roku1959 vznikol v Prahe Kruh přátel dětské knihy. Neskôr bol premenovaný na Společnost přátel knihy pro mládež. Nasledujúci rok v roku 1960 v Bratislave bol založený Kruh priateľov detskej knihy. Obidve spoločnosti venovali zvýšenú pozornosť propagácii kníh medzi deťmi a mládežou.

V roku 1964 na 9. kongrese IBBY v španielskom Madride boli tieto organizácie uznané za reprezentantov spoločnej Česko-Slovenskej sekcie IBBY a boli prijaté za riadnych členov Medzinárodnej únie (IBBY).

Na kongrese IBBY Ljubljane v Slovinsku v roku 1966, generálny sekretár Bienále ilustrácií Bratislava  pozval národné sekcie IBBY, aby sa zúčastnili novo vznikajúcej súťaže  BIB a vybrali práce, ktoré budú reprezentovať ich národnú sekciu.  Prvé Bienále sa uskutočnili  v roku 1967.