IBBY inštitút Bratislava

IBBY INŠTITÚT BRATISLAVA sa etabloval ako medzinárodné centrum pre výskum a rozvoj kultivovaného čítania (čítania s porozumením), ktorého zakladateľskými organizáciami sú Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Inštitút je pritom úzko prepojený s IBBY a poskytuje  platformu pre spoluprácu členských krajín IBBY, iniciuje aktivity na medzinárodnej úrovni na verejných a odborných fórach.  Tento status bol prijatý aj na zasadnutí Výkonného výboru IBBY Aucklande v roku 2016.

10. 12 2015 sa v Bruseli uskutočnil medzinárodný tele-seminár Translation Forum Children´s Literature: values, models and their translation , ktorý bol zároveň prenášaný do Luxemburska, a tiež medzinárodne vysielaný prostredníctvom webstreamu.  Seminár organizoval DG TRANSLATION EU v spolupráci s BIBIANOU, Medzinárodný dom umenia pre deti, IBBY INSTITUTE BRATISLAVA.

Slovensko zastupovala prezidentka Slovenskej sekcie IBBY Timotea Vráblová, ktorá seminár dramaturgicky pripravila. Na seminári  vystúpila aj riaditeľka Ceny Astrid Lindgren Memorial (ALMA), Helen Sigeland,  a švédska odborníčka v oblasti psychológie čítania Gunilla Ekmanová. Seminár sa uskutočnil v Bruseli, v budove DG  TRANSLATION EU.  Seminár bol zároveň otváracím podujatím výstavy BIB-u. BIB bol prezentovaný ako významný projekt, ktorý sa tiež podieľa prostredníctvom podpory kvalitnej ilustračnej tvorby na budovaní vzťahu dieťaťa s knihou. Výstava BIB-u bola ukončením osláv výročia BIB-u v roku 2015   Výstava BIB-u trvala do 29. 1. 2015. 

IBBY INŠTITÚT BRATISLAVA bol akceptovaný Výkonným výborom.  Zároveň sa na kongrese začala príprava 2 medzinárodných  konferencií a sprievodných podujatí IBBY INŠTITÚTU BRATISLAVA 2017.

V roku 2016 si Ministerstvo zahraničných vecí SR vybralo BIB a IBBY INŚTITÚT BRATISLAVA na prezentáciu Slovenska v rámci Predsedníctva SR v EÚ. Timotea Vráblová bola poverená vytvoriť sériu podujatí, ktoré boli prezentované ako sprievodné podujatia Predsedníctva.  Tvorili ho 4 podujatia. Organizovalo ich Stále zastúpenie SR pri EÚ, Európska rada - Knižnica pre prekladateľov, BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti a IBBY INŠTITÚT BRATISLAVA :

1. ) 5. 10. 2016 sa uskutočnili 2 literárne workshopy  na Európskej škole v Bruseli.  Workshopy viedli Beata Panáková a Timotea Vráblová. Boli určené slovenským deťom a zamerané na priblíženie tvorby tohoročného jubilanta Ľubomíra Feldeka a slovenského prekladu knihy Daniela Pennaca Vlčie oko (preložila Beata Panáková). Deti mali možnosť vypočuť si aj rozhlasovú ukážku k jednotlivým textom. 2. )Workshopy mali zároveň  súťažný charakter.  Výtvarné práce detí a následný plagát z víťazných prác boli prezentované na výstave v Bruseli, v Európskej rade, v budove LEX-u v decembri 2016.

3.) 6. 10.  2016 sa uskutočnilo otvorenie výstavy BIB-u v Bruseli, v Európskej rade, v budove LEX-u. v priestoroch Knižnice prekladateľov. BIB bolo reprezentované generálnou komisárkou BIB-u, Zuzanou Jarošovou, ktorá bola jednou z hostí  otvárajúcich expozíciu. Súčasťou otvorenia bola aj recepcia s prezentáciou tradičných slovenských jedál, ktorú pripravilo oddelenie slovenských prekladateľov pri Európskej rade. Výstava trvala do konca januára 2017.

4.) 6. 10. 2016 sa uskutočnil aj medzinárodný seminár Transferring Values and the Value of Transferring, ktorý sa uskutočnil  v Bruseli, v prednáškovej sále Európskej komisie v budove LEX-u a zúčastnilo sa ho vyše 60  ľudí. Na seminári vystúpili: Valerie Coghlan, prezidentka medzinárodného časopisu BOOKBIRD (časopis IBBY venovaný knižnej kultúre pre deti a mládež), Helen Sigeland, riaditeľka Ceny Astrid Lindgren Memorial (ALMA), Beata Panáková (autorka, prekladateľka, dramaturgička SR – RTVS)  a Timotea Vráblová. 


« Späť